Winnie the Pooh cake Those-Finishing-Touches-logo Those Finishing Touches company logo

20 Holme Lane, Hillsborough, Sheffield, S6 4JQ

Email: info@thosefinishingtouches.co.uk

Mobile: 07846 216 149

Creative Cake Ideas Minions cake design Those Finishing Touches logo DSCF6703 DSCF6455 DSCF6455 11000677_846167988809575_7367893894855982416_n 11000677_846167988809575_7367893894855982416_n 11000677_846167988809575_7367893894855982416_n 11200800_865287300230977_8096095323831477545_n 11403243_858690167557357_8491356887837619640_n 10294265_632110693548640_2134393695488065162_n DSCF5960 DSCF6990 DSCF7069 10368261_813763505383357_7189979144863083002_n 11224280_844665312293176_2975184816386460098_n 11817140_882274101865630_8773195290207166541_n 8thAugust 10532552_771185419641166_1292648459125493586_n 11054457_865287286897645_1386197118575264121_n DSCF7087 DSCF5264 10492037_848456845247356_1923375194067394856_n 10561543_813765458716495_2964242942940101924_n 1394262_858689890890718_3156887686474480776_n Blacklilys (2) GoldLeaf (1) DSCF5266 CountryCottage IMG_1674 DSCF6971 11140110_889118487847858_2317389305469027847_n 11665528_865141123578928_6270979073657413578_n 11760039_877561862336854_2143910241013406581_n BatmanCouple DSCF5535 IMG_0728 IMG_5070 Lilys IMG_2608 IMG_3011 IMG_4876 PinkBling lego wedding